Մոդելային փոքր ծրագրեր - ՆԱԲՈՒ

Մոդելային փոքր ծրագրեր

Մոդելային փոքր ծրագրերԾրագրի շրջանակներում իրականացվելու են NABU-ի և իր գործընկերների համագործակցության մոդելային բնույթ ունեցող երկու ծրագրեր: Դրանց արդյունքները մի կողմից և լրատվական միջոցների ազդեցիկ գնահատականը մյուս կողմից պետք է օգնեն բարձրացնել թեմայի կարևորության գիտակցությունը հանրության մեջ: Սա անհրաժեշտ է ցույց տալու համար, որ այս տեսակի նոր հայեցակարգը՝ համագործակցություն կենսաբազմազանության պաշտպանության համար,  կարող է հանգեցնել տեսանելի արդյունքների: Մոդելային փոքր ծրագրերի իրականացման փաստագրումը, ինչպես նաև արդյունքները կողմնորոշիչ օգնություն կտան մրցույթի մասնակիցներին:

Մոդելային փոքր ծրագրեր

© 2013 csr-biodiversity.am
developed by comp-web service
Проверить тИЦ и PR