Տևականությունը - ՆԱԲՈՒ

Տևականությունը

ՏևականությունըՏևականությունը ռեսուրսների օգտագործման սկզբունք է, որի դեպքում առաջնային պլանում է կանգնած համապատասխան համակարգի էական հատկանիշների, կայունության և բնական վերականգնողական հատկությունների պահպանումը:

Տևականություն հասկացությունը կիրառվում է որպես նպատակին հասնելու մի երևույթ, երբ երկարատև կայուն հասարակության հնարավոր է հասնել միայն էկոլոգիական, տնտեսական և սոցիալական նպատակները ոչ թե միմյանց դեմ, այլ հավասար մակարդակներում դնելով: Տևականություն հասկացության այս ըմբռնումը ենթադրում է, որ այս նպատակները վերաբերելու են աշխարհի բոլոր երկրներին (գլոբալ հավասարություն) և ապագա սերունդներին:

Բազմաթիվ ընկերությունների համար “տևական” լրացումը դարձել է իրենց մարքետինգային ռազմավարության բաղադրիչներից մեկը: Դրան հակառակ, տևականության կառավարման հայեցակարգերը ընկերության հաջողությունը կապում են սոցիալական և էկոլոգիական ասպեկտների հետ: Այդ պատճառով ընկերությունները հատկապես տևական գործելակերպով կարող են մրցակցային առավելության հասնել:

Տևականությունը

 

 

 

© 2013 csr-biodiversity.am
developed by comp-web service
Проверить тИЦ и PR