NABU-ի մասին - ՆԱԲՈՒ

Ընդհանուր տեղեկատվություն

NABU-ի առաքելությունը

Գերմանիայի բնության պահպանության միությունը (NABU) նպատակ ունի ոգեշնչել հասարակությանը կոլեկտիվ ջանքերով իրենց ներդրումն ունենալ բնության պահպանության գործում: Մենք ցանկանում ենք, որ մեզ հաջորդող սերունդները ևս հնարավորություն ունենան ապրելու կենսամիջավայրերի ու տեսակների բազմազանությամբ, թարմ օդով, մաքուր ջրով, առողջ հողով, ինչպես նաև չվերականգնվող ռեսուրսների մեծ պաշարներով օժտված երկրագնդի վրա:

ՆԱԲՈՒ-Ն Հայաստանում

2001թ-ից սկսած NABU-ն Հայաստանում զբաղվում է բնության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությամբ: 2001թ-ից սկսած NABU-ն խորհրդատվական աջակցություն է ցույց տալիս Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության  նախարարությանը: Եթե համագործակցության առաջին տարիներին աջակցությունն ուղղված էր միջազգային բնության պահպանության կոնվենցիայի իրականացմանը, ապա 2006թ-ից համագործակցության շրջանակներն ընդլայնվել են՝ մտնելով համատեղ նախագծերի իրականացման փուլ: 2007թ.-ի մարտին NABU-ն ՀՀ Բնապահպանության նախարարության հետ ստորագրել է Հայաստանի կենսաբազազանության պահպանության ծրագրերի իրականացմանն ուղղված համագործակցության պայմանագիր: Այն նախադրյալ է հանդիսացել տեսակների (օրինակ՝ հայկական մուֆլոնի) և տարածքների պահպանության (օր.՝ պետական պահպանվող տարածքների օժանդակություն, կառավարման պլանների կազմում, UNESCO-ի համաշխարհային բնության ժառանագություն հանդիսացող տարածքների գնահատում, արգելոցների ստեղծում), ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության բնության պահպանության մեջ ներգրմանն (օրինակ՝ էկոլոգիական կրթություն) ուղղված ծրագրերի իրականացման համար:

© 2013 csr-biodiversity.am
developed by comp-web service
Проверить тИЦ и PR